Proffil

Busnes bach annibynnol a sefydlwyd yn ddiweddar yn cynnig cyfle unigryw i ymweld â gemau cudd Cymru. Ar ôl gweithio yn y sector Treftadaeth am dros ugain mlynedd mae gan Dylan Jones angerdd am hanes Cymru ac mae’n gymwys iawn i fynd a’r ymwelydd o amgylch ei wlad enedigol. Bydd y gwibdeithiau yma yn sicr yn rhoi cyfle i’r ymwelydd brofi’r mythau, chwedlau a rhyfeddodau go iawn Cymru. Wedi iddo ymchilio a chyhoeddi ar lawer o’i arbenigeddau mae’r teithiau yn tynnu ar wybodaeth helaeth Dylan yn y sector Treftadaeth. Nodwch y bydd y teithiau hefyd yn cael eu teilwra i gwmpasu’r chwaeth niferus a diddordebau gwahanol unigolion – dim ond i chi ofyn!

Dylan Jones

Dyma be mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!

Diana Parker, Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage

"The Wales program was enriched by your contributions and we are all honored that you chose to share your knowledge and artistry with us."

Rhodri Morgan AC, Prif Weinidog Cymru - 2009

"Roeddwn yn llawn balchder wrth weld Cymru yn cael ei chyflwyno a'i derbyn mewn ffordd mor gadarnhaol ym mhrifddinas yr Unol Daleithiau"

Cysylltu

Cysylltch oes ganddoch gwestiwn

Cwblhewch y ffurflen *

X

Terms & Conditions, and Privacy